Világörökségek 101. Luther emlékek Eislebenben és Wittenbergben

Németországban két városban is világörökséggé nyilvánították a protestáns reformáció atyjához, Martin Lutherhez, valamint szellemi társához, Melanchthonhoz kötödő épületeket.

Az Eislebenben, kilenc gyermekes családban született Luther eredetileg jogásznak tanult és szinte a véletlen sodorta a papi pályára. Egy utazás során nagy vihar lepte meg, és halálfélelmében a bányászok védőszentjéhez könyörgött: „Szent Anna, segíts! Ha élni hagysz, szerzetes leszek”. A szülők akarata ellenére valóban bevonult az Ágoston-rendbe, ahol olyan példamutatóan tanult, hogy két év múlva már pappá is szentelték. Később a wittenbergi egyetemen a teológia doktora lett, ahol tanított is, miközben a városi templomban prédikációkat tartott. Egyre kritikusabban szemlélte a katolikus egyházat, amely úgy tüntette fel magát, mint aki Isten kegyelmét egyedül közvetíti az emberek felé. Fellépett a búcsúcédulák árusítása ellen, nézeteit egyre radikálisabb vitairatokban fogalmazta meg. A pápa kiközösítette, ő pedig Wartburg várában álnéven élt. Megházasodott, hat gyermeke született.

A világörökségi helyszínekhez több épület is tartozik, többek közt Eislebenben Martin Luther szülőháza, Wittenbergben Melanchthon lakóháza, valamint az a templom is, ahol Luther kitűzte a nevezetes „95 tézist”, mely elindította a reformációt. Minden épület jelentős változáson ment át azóta, így nem igazán azok fizikai valója az érdekes, hanem a hozzájuk kapcsolódó szellemiség – ezért már többekben felmerült, hogy a reformációnak nem is ezen a listán, hanem a szellemi kulturális örökségeket („Intangible cultural heritage”) felsorakoztató listán lenne inkább a helye.

HIRDETÉS
PRESS